Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Hạt lại gieo - Thơ

Nửa đêm anh thức dậy bàng hoàng 
Nửa vì xuất huyết, nửa vì thương 
Thương con, thương vợ, và thương bạn 
Và tiếc đời, ôi! nếu dở dang... 

Vậy đó em ơi, thường chẳng nói 
Tình thương để đó, nói năng chi! 
Nhưng khi lâm nạn tâm hồn vói 
Mới thấy ân tình nặng thế ni... 

Mời các bạn đọc tiếp thơ:
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21619

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Phát triển, phân bổ nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội

Title:  Phát triển, phân bổ nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội Authors:  Phạm, Xuân Hoan Keywords:  C...