Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

Dịch và lý thuyết dịch như một hệ hình lý luận, phê bình mới cho Việt Nam hiện nay

Title: Dịch và lý thuyết dịch như một hệ hình lý luận, phê bình mới cho Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm, Quốc Lộc
Lê, Nguyên Long
Keywords: lý thuyết dịch;lý luận;phê bình
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13816
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Cội nguồn triết học của tinh thần thiền nhập thế Trần Nhân Tông

Title: Cội nguồn triết học của tinh thần thiền nhập thế Trần Nhân Tông
Authors: Nguyễn, Kim Sơn
Keywords: Thiền tông Việt Nam;Trần Nhân Tông
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13817
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Hàn Mặc Tử, "Trường thơ loạn" với sự hình thành khuynh hướng lãng mạn tượng trưng ở Bình Định 1932-1945

Title: Hàn Mặc Tử, "Trường thơ loạn" với sự hình thành khuynh hướng lãng mạn tượng trưng ở Bình Định 1932-1945
Authors: Nguyễn, Toàn Thắng
Keywords: Hàn Mặc Tử;trường thơ loạn;khuynh hướng;lạng mạn;tượng trưng;bình định
Issue Date: 2001
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13818
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

55 năm mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào qua thơ ca cách mạng Việt Nam

Title: 55 năm mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào qua thơ ca cách mạng Việt Nam
Authors: Võ, Đình Hường
Keywords: quan hệ Việt - Lào;thơ ca;cách mạng việt nam
Issue Date: 2001
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13819
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

So sánh những bài ca dao, dân ca trong hát trông quân Hưng Yên

Title: So sánh những bài ca dao, dân ca trong hát trông quân Hưng Yên
Authors: Nguyễn, Thị Nhiệm
Keywords: ca dao;dân ca
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13820
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Giáo dục và tư vấn hướng nghiệp - Những vấn đề về thực trạng, chuyên môn, phương hướng và hợp tác phát triển

Title: Giáo dục và tư vấn hướng nghiệp - Những vấn đề về thực trạng, chuyên môn, phương hướng và hợp tác phát triển
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc
Keywords: Giáo dục;tư vấn hướng nghiệp
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13887
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Hướng nghiệp tại burkina faso : những điểm tương đồng và khác biệt với hệ thống hướng nghiệp tại pháp

Title: hướng nghiệp tại burkina faso : những điểm tương đồng và khác biệt với hệ thống hướng nghiệp tại pháp
Authors: Rasmata, NABALOUM
Keywords: hướng nghiệp tại burkina faso;hướng nghiệp tại pháp
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13888
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Dịch và lý thuyết dịch như một hệ hình lý luận, phê bình mới cho Việt Nam hiện nay

Title:  Dịch và lý thuyết dịch như một hệ hình lý luận, phê bình mới cho Việt Nam hiện nay Authors:  Phạm, Quốc Lộc Lê, Nguyên Long Keywo...