Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

Phát triển, phân bổ nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội

Title: Phát triển, phân bổ nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội
Authors: Phạm, Xuân Hoan
Keywords: Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Bài viết phân tích vị trí đặc biệt về pháp lý, sứ mệnh và vai trò của Đại học Quốc gia Hà Nội ĐHQGHN đối với sự phát triển bền vững và ổn định của Việt Nam&#59; từ đó phân tích nhu cầu đầu tư lớn các nguồn lực tài chính cho ĐHQGHN. Sử dụng các phương pháp phân tích và so sánh, tác giả đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu của các nguồn lực tài chính và phương thức phân bổ ngân sách nhà nước NSNN hiện tại nhằm đề xuất 7 giải pháp để tiếp tục phát triển các nguồn lực tài chính và 2 vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hơn nữa phương thức phân bổ NSNN.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13992
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Tác động của cộng đồng kinh tế ASEAN đến thương mại Việt Nam

Title: Tác động của cộng đồng kinh tế ASEAN đến thương mại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Anh Thu
Vũ, Thanh Hương
Vũ, Văn Trung
Lê, Thị Thanh Xuân
Keywords: Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Trong những năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động hội nhập trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN AEC, đặc biệt là các hoạt động nhằm tự do hóa thương mại hàng hóa và dịch vụ, được đánh giá là một trong ba nước có tỷ lệ hoàn thành cao nhất các biện pháp đề ra trong AEC Blueprint. Bài viết sử dụng mô hình trọng lực để phân tích tác động của các hoạt động hội nhập này đến luồng thương mại hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13993
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Chính sách đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Title: Chính sách đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Đỗ, Huy Thưởng
Keywords: Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Từ sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, tiềm lực kinh tế của Trung Quốc đã tăng nhanh hơn. Trung Quốc đã trở thành một trong những cường quốc cung cấp vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoàlớn ở châu Á. Bài viết phân tích các giai đoạn phát triển ODI của Trung Quốc, các biện pháp thúc đẩy ODI của Trung Quốc, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13994
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Đánh giá chi phí xã hội của Carbon Ứng dụng thử nghiệm cho dự án CDM thu hồi khí đồng hành tại mỏ dầu Rạng Đông - Bà Rịa - Vũng Tàu

Title: Đánh giá chi phí xã hội của Carbon Ứng dụng thử nghiệm cho dự án CDM thu hồi khí đồng hành tại mỏ dầu Rạng Đông - Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Đàm, Thị Tuyết
Keywords: Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: ghiên cứu này đưa ra khái niệm và ý nghĩa của chi phí xã hội của Carbon SCC và một số phương pháp ước lượng SCC dựa trên các phương pháp phân tích chi phí - lợi ích truyền thống. Trên cơ ở đó, nghiên cứu ứng dụng tính SCC cho dự án cơ chế phát triển sạch CDM thu hồi khí đồng hành tại mỏ dầu Rạng Đông - Bà Rịa - Vũng Tàu.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13995
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Mối quan hệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại lĩnh vực ăn uống - giải khát tại Việt Nam

Title: Mối quan hệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại lĩnh vực ăn uống - giải khát tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Khánh Trung
Keywords: Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Kết quả hoạt động kinh doanh của các cửa hàng nhượng quyền thương mại chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như sự chuyển giao, tiếp nhận, mối quan hệ và môi trường... Nghiên cứu này chỉ ra các nhân tố thành phần thuộc về mối quan hệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại gồm có cam kết, niềm tin và sự hài lòng, đồng thời chỉ rõ cách thức mà các yếu tố này tác động đến kết quả hoạt động kinh doanh của các cửa hàng nhượng quyền.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13996
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

nvestment Liberalization in the ASEAN Economic Community Vietnam's Participation, portunities and Challenges

Title: nvestment Liberalization in the ASEAN Economic Community Vietnam's Participation, portunities and Challenges
Authors: Nguyen, Thi Minh Phuong
Keywords: VNU Journal of Science - Economics and Business
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Investment liberalization plays an important role in building a single market and production base in the ASEAN Economic Community. The paper examines Vietnam's participation in the AEC from the perspective of investment liberalization through analysis of - Vietnam's commitments and her implementation of commitments under the ASEAN Comprehensive Investment Agreement,...
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14007
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Evaluation of the Impacts of ASEAN 3 FTAs on Vietnam Iron and Steel Trade Flows - Gravity Model Analysis

Title: Evaluation of the Impacts of ASEAN 3 FTAs on Vietnam Iron and Steel Trade Flows - Gravity Model Analysis
Authors: Nguyen, Anh Thu
Do, Thi Mai Hien
Keywords: VNU Journal of Science - Economics and Business
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: This paper analyzes the impacts of ASEAN3 FTAs on Vietnam iron and steel trade flows. In this respect, a gravity model is applied to the panel data covering 27 top trading partners of Vietnam from 2001 to 2012. The paper findings show positive impact of ACFTA and VJEPA on increasing imports of iron and steel into Vietnam while AKFTA, AFTA and VJEPA have positive effects on their export. AJCEP and AFTA are concluded to have little impact on either imports or exports.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14008
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Phát triển, phân bổ nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội

Title:  Phát triển, phân bổ nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội Authors:  Phạm, Xuân Hoan Keywords:  C...