Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Giữ chân nhân lực Thông tin - Thư viện thế hệ mới: Thách thức thời hội nhập


Hiện tượng chảy máu chất xám Thông tin- Thư viện ở nước ta đã và đang diễn ra, âm ỉ và khó thừa nhận do nhiều nguyên nhân. Điều đó đòi hỏi những người quản lý phải tìm hiểu và có những giải pháp khắc phục tình trạng đó


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23402

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dịch và lý thuyết dịch như một hệ hình lý luận, phê bình mới cho Việt Nam hiện nay

Title:  Dịch và lý thuyết dịch như một hệ hình lý luận, phê bình mới cho Việt Nam hiện nay Authors:  Phạm, Quốc Lộc Lê, Nguyên Long Keywo...